text.skipToContent text.skipToNavigation

Minőségpolitika

A Keller & Kalmbach, mint kereskedelmi és szolgáltató partner a kötőelemek, egyedi alkatrészek, kézi- és elektromos szerszámok, rögzítőelemek, üzemi berendezések és emelőeszközök területén a termékeinek minőségét mindig kiemelten kezelte vállalati politikájában. Ehhez megfelelő intézkedésekkel minden dolgozónak hozzá kell járulnia.

A cselekvésbe „épített” minőség egy olyan mentalitás, amely a mindennapi (munkás)élet alapvető magatartásaként értelmezendő. Ezért állandóan szorgalmazni kell a dolgozók minőségtudatosságát és együttműködését. A megfelelő szociális és üzemi környezet folyamatosan javítja a dolgozók elégedettségét és motiváltságát.

Termékeink és szolgáltatásaink minőségét

  • ügyfeleink elvárásai
  • a várható felhasználási cél
  • a technika állása
  • a törvényi előírások,
  • valamint a környezetvédelmi és biztonsági szabályok 

határozzák meg. 

A költségtudatosság és a minőségi célok között egyezést / harmóniát kell elérni. A cél megbízható együttműködés az ügyfeleinkkel a magas fokú teljesítményre és minőségre való képesség révén. Az általunk nyújtott minőség mércéje az ügyfelek elégedettsége.

Ennek alapja az állandóan fejlesztett, összes folyamatra kiterjedő minőségbiztosítás, hogy megfeleljünk ügyfeleink 
elvárásainak és igényeinek. Ehhez hozzájárul minőséget nyújtani képes beszállítóink partnerségi alapon történő beintegrálása minőségbiztosítási rendszerünkbe.

A beszállítóinknak ismerniük kell a mi minőségi elvárásaink mellett az ügyfelekéit is, egy minőségbiztosítási szabályozókör csak így működhet hatásosan. Állandó javítással minden folyamatot és területet szünet nélkül fejleszteni kell. Minőségpolitikánk és az abból levezetett célkitűzések megvalósítása minden munkatársunk feladata.

A meghatározott minőség mint feladat vállalati struktúrába és végrehajtó szervezetbe való beépítése céljából az ügyvezetés minőségbiztosítási rendszert hozott létre, amelyet minőségbiztosítási kézikönyvünk ismertet. A minőségbiztosítási kézikönyv tartalmazza azokat a minőségi előírásokat, amelyeket a szervezeti egységeknek be kell tartaniuk.

Az összes érintett aktív részvételével a „Total Quality Management” (TQM), mint átfogó minőségbiztosítási rendszer, tartós üzleti sikert kell hogy eredményezzen.

A hagyományainkban rögzített "Minőséggel kereskedni" alapelvünkkel kívánunk életet adni a dokumentált minőségbiztosítási rendszernek.

Keller & Kalmbach GmbH
ügyvezetés