text.skipToContent text.skipToNavigation

Adatvédelmi nyilatkozat

Köszönjük vállalatunk iránti érdeklődését. Komolyan vesszük az adatvédelmet.

Weboldalunkat alapvetően személyes adatok megadása nélkül is használhatja. Amennyiben egy érintett személy cégünk szolgáltatásait internetoldalunkon keresztül kívánja használni, akkor szükség lehet személyes vonatkozású adatok feldolgozására. Ha személyes vonatkozású adatok feldolgozása szükséges és az ilyen feldolgozásnak nincs törvényi alapja, akkor először mindig beszerezzük az érintett személy beleegyezését.

A személyes adatok (pl. egy érintett személy neve, cím, e-mail-címe vagy telefonszáma) feldolgozása mindig az adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezéssel (GDPR) összhangban és a ránk vonatkozó országspecifikus adatvédelmi előírásoknak megfelelően történik. 

A következő adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatni szeretnénk a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, használt és feldolgozott személyes adatok fajtájáról, mennyiségéről és céljáról. Ezen az adatvédelmi nyilatkozaton keresztül tájékoztatjuk továbbá az érintett személyeket a jogaikról.

Mint a feldolgozás felelősei, számos műszaki és szervezeti intézkedést tettünk a weboldalunkon keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelmének biztosítására. Az Interneten keresztüli adatátvitel azonban eredendően tartalmazhat biztonsági réseket. Így a 100%-os biztonság nem garantálható. Emiatt minden érintett személy alternatív módon, pl. telefonon keresztül is közölhet személyes adatokat.

1. Fogalommeghatározások

Ez az adatvédelmi nyilatkozat azokon a fogalommeghatározásokon alapul, amelyeket az európai jogalkotó GDPR elfogadásakor használt (GDPR 4. cikk). Ennek az adatvédelmi nyilatkozatnak mindenki számára könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie. A GDPR a következő hivatkozáson keresztül érhető el:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE

Adatvédelmi nyilatkozatunk célja, hogy Ön egyszerűbb és érthetőbb módon tájékozódhasson a személyes adatok internetoldalunkon és alkalmazásaink által történő feldolgozásáról. Ennek biztosítására először ismertetjük a használt fogalmakat. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban egyebek mellett a következő fogalommeghatározásokat alkalmazzuk:

 • „személyes adatok” minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a következőkben „érintett személy”) vonatkozik; egy természetes személy akkor számít azonosíthatónak, ha közvetlenül vagy , közvetetten azonosítható különösképpen egy ismertetőjel, például egy név, egy azonosító szám, tartózkodási hely vagy online ismertetőjel, illetve egy vagy több különös olyan jellemző alapján, amelyek ezen természetes személy fizikai, pszichológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitását jellemzik;
 • „érintett személy” minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyi adatai az adatfeldolgozás felelőse által feldolgozásra kerülnek.
 • „feldolgozás” minden automatizált eljárással vagy anélkül végrehajtott folyamat vagy minden olyan, a személyes adatokkal kapcsolatos folyamatsor, amely a gyűjtést, a rögzítést, az organizációt, a rendszerezést, a tárolást, a kiigazítást vagy módosítást, a kiolvasást, a lekérdezést, a felhasználást, az átadással történő közzétételt, a terjesztést vagy a rendelkezésre bocsátás más formáját, az összehasonlítást vagy a csatolást, a korlátozást, a törlést vagy a megsemmisítést célozza;
 • „a feldolgozás korlátozása” a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeni feldolgozásuk korlátozása céljából;
 • „profilozás” a személyi adatok automatizált feldolgozásának minden olyan módja, amelynek célja, ezen személyes adatoknak egy természetes személyre vonatkozó bizonyos szempontok alapján történő kiértékelése, különös tekintettel a munkateljesítményre, a pénzügyi helyzetre, az egészségre, a preferenciákra, az érdeklődési körre, a megbízhatóságra, a viselkedésre, a tartózkodási helyre vagy helyváltoztatásra vonatkozó elemzésre vagy előrejelzésre;
 • „felelős” az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más hely, amely egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok feldolgozásának céljairól és eszközeiről; Ha ezen feldolgozás céljait és eszközeit uniós vagy tagállami jog szabályozza, akkor a felelősre, illetve a felelős kinevezésének szempontjaira vonatkozóan az uniós vagy a tagállami jog alkalmazandó;
 • „fogadó” az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más hely, amelynek a személyes adatokat átadják, függetlenül attól, hogy harmadik félről van-e szó, vagy sem. Nem tekinthetők azonban fogadónak azok a hatóságok, amelyek az uniós vagy a tagállami jog szerinti vizsgálat részeként esetleg személyes adatokat kaphatnak; Ezen adatok nevezett hatóságok általi feldolgozása a feldolgozás céljával összhangban levő érvényes adatvédelmi előírásokkal összhangban történik;
 • „harmadik fél” természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más hely, az érintett személyen, a felelősön, a megbízás feldolgozóján és a felelős vagy a megbízás feldolgozója közvetlen felelőssége mellett a személyes adatok feldolgozására jogosultak;
 • „beleegyezés” az érintett személynek az adott esetre vonatkozó minden olyan önkéntes, tájékozott és félreérthetetlen akaratnyilvánítása nyilatkozat vagy más egyértelmű megerősítő cselekmény formájában, amellyel az érintett személy jelzi, hogy a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozásával egyetért.

2. Az adatfeldolgozás felelősének neve és kapcsolattartási adatai 

Ezek az adatvédelmi tudnivalók a következők általi adatfeldolgozásra vonatkoznak:

Felelős: 

Keller & Kalmbach GmbH, az ügyvezetők, 

Hans van der Velden, Gerhard Hemmer, Rudolf Karl, Thomas Obermeyer képviseletében

Cím: Keller & Kalmbach GmbH, Siemensstraße 19, 85716 Unterschleißheim

E-mail: info@keller-kalmbach.com, Telefon: +49 (0)89 – 83950

3. Az adatvédelmi megbízott kapcsolattartási adatai:

Az adatvédelmi megbízott postacíme: 

Keller & Kalmbach GmbH, Telefon +49 (0)89 – 83950, Siemensstraße 19, 85716 Unterschleißheim, Németország.  

Alternatívaképpen a felhasználó e-mailt is küldhet a vállalatnak a következő címre: 

datenschutzbeauftragter@keller-kalmbach.de

4. Személyes adatok törlése és zárolása

Az érintett személy személyes adatait csak a tárolási cél eléréséig szükséges ideig, illetve a feldolgozás felelősére vonatkozó jogszabályok által előírt időtartamig dolgozzuk fel és tároljuk.

A tárolási cél megszűnésével vagy a törvény által előírt tárolási idő leteltével a személyes adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően rutinszerűen zároljuk vagy töröljük.

5. A személyes adatok gyűjtése és tárolása, illetve felhasználásuk módja és célja

a) A weboldal meglátogatásakor

Ön alapvetően identitásának felfedése nélkül tudja használni weboldalunkat. Weboldalunk meglátogatásakor az Ön végberendezésén futó böngésző automatikusan információkat küld a weboldalunkat működtető szervernek. Ezeket az információkat átmenetileg tárolja egy úgynevezett naplófájl. A következő információk rögzítésére és automatikus törlésig való tárolására kerül sor az Ön közreműködése nélkül:

 • a kérő számítógép IP-címe,
 • a hozzáférés dátuma és ideje,
 • a lehívott fájl neve és URL-je,
 • a weboldal, amelyről a hozzáférés történik (hivatkozó URL),
 • a használt böngésző és adott esetben számítógépének operációs rendszere, valamint a hozzáférés-szolgáltató neve.

A fenti adatokat a következő célokból dolgozzuk fel:

 • a weboldal problémamentes kapcsolatfelépítésének biztosítása,
 • weboldalunk kényelmes használatának biztosítása,
 • a rendszerbiztonság és -stabilitás kiértékelése, valamint
 • további adminisztratív célok.

Az adatfeldolgozás jogi alapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének 1. mondatának f jelű pontja. Jogos érdekünk a fent felsorolt adatgyűjtési célokból következik. A gyűjtött adatokat semmiképpen nem használjuk arra, hogy következtetéseket vonjunk le az Ön személyéről.

Ezen túlmenően weboldalunk meglátogatásakor cookie-kat és elemző szolgáltatásokat alkalmazunk. Erre vonatkozóan a jelen adatvédelmi nyilatkozat 9. és 11. pontja ad részletesebb tájékoztatást.

b) Kapcsolatfelvételi űrlapunk használatakor

Bármilyen kérdés felmerülésekor lehetőséget kínálunk arra, hogy a weboldalunkon található űrlap segítségével felvehesse velünk a kapcsolatot. Ehhez érvényes e-mail-cím megadása szükséges, hogy tudjuk, ki küldte a kérdést és válaszolni tudjunk rá. 

A velünk való kapcsolatfelvétel céljából történő adatkezelés a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének 1. mondatának a jelű pontja szerint, az Ön önkéntes hozzájárulása alapján történik.

A kapcsolatfelvételi űrlap használatához általunk gyűjtött személyes adatok az Ön által benyújtott megkeresés elintéződése után automatikusan törlődnek.

c) Weboldalunkon keresztüli megrendelések esetén

Weboldalunkon keresztül ügyfélként regisztrálhat jövőbeli megrendelésekhez. A regisztráció előnye az, hogy jövőbeli rendelés esetén e-mail-címével és jelszavával közvetlenül bejelentkezhet áruházunkba anélkül, hogy újra meg kéne adnia kapcsolattartási adatait.

Az Ön személyes adatai ekkor egy beviteli maszkba, majd részünkre továbbításra és tárolásra kerülnek. Ha weboldalunkon keresztül rendelést ad le nekünk, akkor az áruházban történő regisztráció során először a következő adatokat gyűjtjük:

 • megszólítás, keresztnév, vezetéknév
 • egy érvényes e-mail-cím
 • postacím
 • telefonszám (vezetékes és/vagy mobil)
 • cég
 • ország
 • nyelv
 • iparág
 • a tevékenység gyakorlója
 • munkatársak száma

Ezen adatok gyűjtése a következő célokból történik

 • hogy Önt, mint ügyfelünket azonosítani tudjuk
 • megrendelésének feldolgozásához, teljesítéséhez és lebonyolításához
 • az Önnel folytatott levelezéshez
 • számlázáshoz
 • esetleges felelősségi igények feldolgozásához, valamint az Önnel szembeni esetleges igények érvényesítéséhez
 • weboldalunk műszaki adminisztrációjának biztosításához
 • ügyféladataink kezeléséhez
 • hogy Önt, mint ügyfelet árazás szempontjából besorolhassuk

A rendelési folyamatban hozzájárulását kérjük ezen adatok gyűjtéséhez.

Az adatfeldolgozás az Ön megrendelése és/vagyregisztrációja alapján történik és a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének 1. mondatának b jelű pontja alapján a rendelés megfelelő feldolgozásához és az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségek kölcsönös teljesítéséhez szükséges.

A megrendelés feldolgozásához általunk gyűjtött személyes adatokat a törvényben előírt megőrzési időszak lejártáig tároljuk, majd töröljük, kivéve ha a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének 1. mondatának b jelű pontja szerint (a kereskedelmi törvénykönyv, a büntető törvénykönyv vagy az adókódex alapján) adó- és kereskedelmi jogi, illetve dokumentációs okokból hosszabb tárolásra vagyunk kötelezettek vagy Ön a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének 1. mondatának a jelű pontja szerint ehhez hozzájárult.

6. További magyarázatok az adatfeldolgozás jogi alapjaihoz

GDPR 6. cikke 1. bekezdésének a jelű pontja szolgál jogi alapként a Keller & Kalmbach GmbH számára az olyan feldolgozási folyamatokhoz, amelyek esetében hozzájárulást kell beszerezni egy adott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett szerződő fél, akkor a feldolgozás alapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b jelű pontja. Ugyanez vonatkozik a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges műveletekre, például szolgáltatásainkra és termékeinkre vonatkozó megkeresések esetén. Ha a Keller & Kalmbach GmbH-t személyes adatok feldolgozását megkövetelő jogi kötelezettség terheli, akkor a feldolgozás alapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének c jelű pontja. A személyi adatok kezelése ritka esetben az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelmében válhat szükségessé. Ezekben az esetekben a feldolgozás alapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének d jelű pontja. Ezen túlmenően a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f jelű pontján alapulhatnak feldolgozások. Ez a jogalapja azon feldolgozási műveleteknek, amelyekre a fenti jogalapok egyike sem alkalmazható, ha a feldolgozás a Keller & Kalmbach GmbH vagy harmadik fél jogos érdekének védelméhez szükséges, amennyiben az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem érvényesülnek. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen azért megengedettek számunkra, mert az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette őket (lásd a GDPR preambuluma 47. bekezdésének 2. mondatát). 

7. Jogos érdekek figyelembe vétele 

Ha a személyes adatok feldolgozásának alapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f jelű pontja, akkor a Keller & Kalmbach GmbH jogos érdeke üzleti tevékenységünk megvalósítása és teljesítése alkalmazottaink és részvényeseink érdekében.

8. Adatok továbbítása

Személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítésében harmadik félként részt vevő szolgáltató partnereknek, pl. a szállítással megbízott logisztikai vállalatnak, illetve a fizetés lebonyolításával megbízott hitelintézetnek adjuk tovább. Azokban az esetekben, amikor személyes adatait harmadik félnek átadjuk, az átadott adatok mennyiségét a szükséges minimumra korlátozzuk.

Az Adyen fizetési szolgáltató

A hitelkártya megterhelését lebonyolító partnerünk: Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. A csalások megelőzése és felderítése érdekében az Ön IP-címét továbbítjuk partnerünknek: Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. IP-címét az Adyen BV menti. Minden adat továbbítása titkosítva történik. Hozzájárulását jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja az impresszumban megadott kapcsolattartási adatok segítségével.

Hitelképesség-ellenőrzés

A Keller & Kalmbach szükség esetén adatokat szerez be az Ön hitelképességéről, ha Ön olyan fizetési módot (pl. számla ellenében) választ, amely a Keller & Kalmbach számára előteljesítéssel jár. Ebből a célból a törvényi előírások keretein belül (különösen a szövetségi adatvédelmi törvény 28a, 28b, 29. paragrafusai alapján) adatokat kérünk le a CRIF Bürgel Dortmund GmbH & Co. KG cégtől, illetve az ügyfélkapcsolat időtartama alatt cím- és hitelképességi adatokat is továbbítunk a CRIF Bürgel Dortmund GmbH & Co. KG részére. Ha jogos érdek fűződik a cím- és hitelképességi adatokhoz (különösen hitelképesség ellenőrzése esetén), akkor a CRIF Bürgel Dortmund GmbH & Co. KG rendelkezésre bocsátja ezeket az információkat, beleértve a tudományosan elismert matematikai-statisztikai módszerekkel meghatározottakat is. A CRIF Bürgel Dortmund GmbH & Co. KG cégre és munkamódszerére vonatkozó bővebb információk a következő címen érhetők el: www.crifbuergel-dortmund.de

Személyes adatait a fentiektől különböző célból harmadik fél számára nem továbbítjuk.

Személyes adatait csak akkor adjuk át harmadik félnek, ha:

 • a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének a jelű pontja szerint ahhoz kifejezett hozzájárulását adta,
 • ha a továbbadás a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének 1. mondatának f jelű pontja szerint jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges és nincs ok azt feltételezni, hogy Önnek nyomós érdeke fűződik ahhoz, hogy adatai ne kerüljenek továbbadásra,
 • a továbbadásra a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének 1. mondatának c jelű pontja szerint törvényi kötelezettség áll fenn
 • ha ez jogilag megengedett és a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének 1. mondatának b jelű pontja szerint az Önnel fennálló szerződéses viszonyok feldolgozásához szükséges.

A rendelési folyamatban hozzájárulását kérjük adatai harmadik félnek való átadására vonatkozóan.

9. Cookie-k használata

Weboldalunkon cookie-kat használunk. Ezek olyan kis méretű fájlok, amelyeket az Ön böngészője automatikusan hoz létre és tárol a végberendezésén (laptop, tablet, okostelefon stb.), amikor weboldalunkat meglátogatja. A cookie-k nem okoznak kárt az Ön végberendezésében, nem tartalmaznak vírusokat, trójaiakat vagy más káros programokat.

A cookie olyan információkat tárol, amelyek minden esetben a használt végberendezésre vonatkoznak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mi ezáltal közvetlenül megismerjük az Ön személyazonosságát.

A cookie-k alkalmazásának célja egyrészt az, hogy Ön kényelmesebben kezelhesse kínálatunkat. Az úgynevezett munkamenet-cookie-kat -használjuk annak felismerésére, hogy Ön már meglátogatta weboldalunk egyes lapjait. Ezek a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

Ezenkívül a felhasználóbarátság optimalizálásához ideiglenes cookie-kat is használunk, amelyeket meghatározott ideig tárolunk a végberendezésén. Ha újra felkeresi weboldalunkat szolgáltatásaink igénybe vétele céljából, akkor automatikusan felismerésre kerül, hogy már járt nálunk és milyen adatokat adott meg, illetve milyen beállításokat hajtott végre, hogy ezeket ne kelljen újból elvégeznie.

Másrészt cookie-kat használunk weboldalunk használatának statisztikai célú rögzítéséhez és az Önnek szóló ajánlatunk optimalizálásának kiértékeléséhez (lásd a 7. pontot). Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra annak felismerését, hogy már járt nálunk, amikor ismét felkeresi weboldalunkat. Ezek a cookie-k meghatározott idő után automatikusan törlődnek.

A cookie-k által feldolgozott adatok a megadott célból, a saját jogos érdekek és a harmadik felek jogos érdekeinek védelmében szükségesek a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének 1. mondatának f jelű pontja alapján.

A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat. Ön azonban úgy is beállíthatja böngészőjét, hogy ne tárolódjanak cookie-k a számítógépén, vagy új cookie telepítése előtt mindig jelenjen meg egy figyelmeztetés. A cookie-k teljes deaktiválása azonban azt okozhatja, hogy nem tudja használni weboldalunk összes funkcióját.

10. Harmadik felek weboldalára vezető hivatkozások

A weboldalunkon közzétett hivatkozásokat a lehető legnagyobb gondossággal vizsgáljuk meg és állítjuk össze. A hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására, illetve tartalmára azonban nincs befolyásunk. Nem vállalunk felelősséget a hivatkozott oldalak tartalmáért és kifejezetten nem fogadjuk el ezen oldalak tartalmát sajátunknak. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért, valamint az információk felhasználásából vagy fel nem használásából származó károkért kizárólag a hivatkozott oldal szolgáltatója felel. Minden olyan személy felelőssége kizárt, aki csak valamely hivatkozáson keresztül utal a közleményre. Idegen hivatkozásokért csak akkor vállalunk felelősséget, ha azokról, azaz esetleges jogsértő vagy büntetendő tartalmakról pozitív tudomásunk van és használatuk megakadályozása számunkra műszakilag lehetséges, illetve ésszerű.

11. Elemző és nyomkövető eszközök

A következőkben felsorolt és általunk alkalmazott nyomkövető intézkedések végrehajtása a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének 1. mondatának f jelű pontján alapul. A nyomkövető intézkedések alkalmazásával weboldalunk igényeknek megfelelő kialakítását és folyamatos optimalizálását szeretnénk biztosítani. Másrészt nyomkövető intézkedéseket alkalmazunk weboldalunk használatának statisztikai célú rögzítéséhez és az Önnek szóló ajánlatunk optimalizálásának kiértékeléséhez. Ezek az érdekek a fenti szabályozás értelmében jogosnak tekintendők.

A mindenkori adatkezelési célok és adatkategóriák ismertetése a megfelelő nyomkövető eszközökben található.

a) Google Analytics

Oldalaink igény szerinti kialakítása és folyamatos optimalizálása érdekében a Google Analytics nevű webelemző szolgáltatást használjuk a Google  Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; a következőkben „Google”) cégtől. Ebben az összefüggésben álnevesített felhasználói profilok jönnek létre és cookie-k (lásd az 5. pontot) használatára kerül sor. A cookie által létrehozott, ezen weboldal használatára vonatkozó információk, pl.

 • a böngésző típusa / verziója,
 • a használt operációs rendszer,
 • a hivatkozó URL (az előzőleg meglátogatott oldal),
 • a hozzáférést biztosító számítógép hostneve (IP-cím),
 • a szerverkérés időpontja,

továbbításra kerülnek a Google egyik USA-beli szerverére és ott tárolódnak. Az információkat a weboldal használatának kiértékelésére, a weboldal aktivitására vonatkozó jelentések összeállítására és további, a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatos, a piackutatást és ezen internetoldalak igény szerinti kialakítását célzó szolgáltatások nyújtására használjuk. Ezeket az információkat harmadik fél számára is átadjuk, amennyiben azt törvény írja elő vagy ha azokat harmadik fél dolgozza fel szerződéses formában. IP-címét semmi esetre sem vonjuk össze más Google-adatokkal. Az IP-címek anonimizáltak, így a hozzárendelés nem lehetséges (IP-maszkolás).

A cookie-k telepítése a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozható; felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ebben az esetben weboldalunk nem minden funkciója használható teljes mértékben.

Ezenkívül egy böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja a cookie által létrehozott és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok ( köztük IP-címe) Google általi gyűjtését, illetve feldolgozását (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

A böngészőbővítmény alternatívájaként, különösen mobil végberendezések böngészői esetében a fenti hivatkozásra kattintva megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést. Egy letiltó cookie kerül beállításra, amely megakadályozza adatainak jövőbeli gyűjtését a weboldalunk meglátogatásakor. A letiltó cookie csak az illető böngészőben és csak a mi weboldalunkra vonatkozóan működik és az Ön végberendezésére települ. Ha törli a cookie-kat a böngészőben, akkor újra be kell állítania a tiltó cookie-t.

A Google Analytics szolgáltatással kapcsolatos adatvédelemre vonatkozóan a következő hivatkozás alatt elérhető Google Analytics Súgóban talál bővebb információkat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

12. Harmadik fél szolgáltatásainak és tartalmainak bevonása

Jogos (azaz online kínálatunk elemzéséhez, optimalizálásához és működtetéséhez a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f jelű pontja szerint fűződő) érdekünk alapján online kínálatunkba harmadik felek tartalmi vagy szolgáltatási ajánlatait (pl. videóit vagy betűtípusait) is bevonjuk (a továbbiakban egységesen „tartalmak”). 

Ez mindig azt feltételezi, hogy a külső tartalomszolgáltatók észlelik a felhasználók IP-címét, mert az IP-cím nélkül nem tudnák elküldeni a tartalmakat a felhasználók böngészőjébe. Ezért ezen tartalmak megjelenítéséhez szükség van az IP-címre. Törekszünk csak olyan tartalmak használatára, amelyek szolgáltatói az IP-címet csak a tartalmaik továbbítására használják fel. A külső szolgáltatók továbbá úgynevezett pixelcímkéket (láthatatlan, "Web Beacon"-nak is nevezett ábrákat) is használhatnak statisztikai és marketingcélokra. A "pixelcímkék" olyan információk kiértékelésére használhatók, mint az jelen oldal lapjainak látogatói forgalma. Az álnevesített információk cookie-kban is tárolhatók a felhasználók készülékein egyebek mellett a böngészőre és az operációs rendszerre, a hivatkozó weboldalakra, a látogatás idejére vonatkozó műszaki adatokat, valamint online kínálatunk használatára vonatkozó további adatokat is tartalmazhatnak, illetve más forrásokból származó információkhoz is kapcsolódhatnak.

a) AddToAny – könyvjelző és megosztás

Ez a weboldal az AddToAny szolgáltatáson keresztül lehetőséget biztosít tartalmak közösségi hálózatokban történő megosztására. Adatgyűjtés csak akkor történik, ha Ön saját maga hívja fel rá a szolgáltatást. Mivel ezeket a szolgáltatásokat csak akkor használhatja, ha ott felhasználói fiókkal rendelkezik és be kell jelentkeznie a hozzáférési adataival, ettől az időponttól kezdve többé nem minket terhel a felelősség, mert felhasználói fiókok létrehozásához, tehát közösségi szolgáltatások használatához a mindenkori adatvédelmi előírások elfogadása elfogadása szükséges. Az AddToAny szolgáltatás az adatvédelmi nyilatkozata szerint (https://www.addtoany.com/privacy) személyes adatokat nem tárol, időnként azonban cookie-kat használ (lásd fent). Mi ugyancsak nem kapunk semmilyen adatot az AddToAny szolgáltatástól, sem olyan adatokat, amelyek a Megosztás gomb használatával keletkeznek. Az AddToAny szolgáltatás letiltási lehetőséget biztosít számos hirdetési hálózat esetében. A letiltás közvetlenül elvégezhető a http://optout.networkadvertising.org/#/ címen.

b) Youtube

A videókat a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA beszállító „YouTube” platformjáról ágyazzuk be. Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/, letiltás: https://adssettings.google.com/authenticated.

c) reCAPTCHA

A Google reCaptcha szolgáltatását használjuk annak megállapítására, ember vagy számítógép tesz-e bejegyzést kapcsolatfelvételi vagy hírlevél űrlapunkon. A Google a következő adatok alapján ellenőrzi, hogy Ön ember vagy számítógép-e: a használt végberendezés IP-címe, az Ön által nálunk meglátogatott weboldal, amelybe a Captcha integrálva van, a látogatás dátuma és időtartama, a használt böngésző és operációsrendszer-típus azonosító adatai, Google fiók, ha Ön a Google-nál be van jelentkezve, egérmozgások a reCaptcha felületeken, illetve képek azonosítására vonatkozó feladatok. Az ismertetett adatfeldolgozás jogi alapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f jelű pontja. Részünkről jogos érdek áll fenn erre az adatfeldolgozásra annak érdekében, hogy szavatoljuk weboldalunk biztonságát és védjük magunkat az automatizált beviteltől (támadásoktól).

13. Hírlevél

Hírlevelünket az Episerver Campaign (a néhai optivo® broadmail), az Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin szolgáltató e-mail marketing szoftvere segítségével terjesztjük. Hírlevelünk címzettjeinek e-mail-címei az Episerver szerverein, németországi számítóközpontokban találhatók és az ott érvényben levő adatvédelmi törvények vonatkoznak rájuk. Az Episerver ezeket az információkat a hírlevelek nevünkben történő elküldésére és kiértékelésére használja. Az Episerver továbbá felhasználhatja ezeket az adatokat saját szolgáltatásainak optimalizálására vagy javítására is, pl. az elküldés és a hírlevelek megjelenítésének műszaki optimalizálása céljából. Az Episerver azonban nem használja hírleveleink címzettjeinek adatait arra, hogy a címzetteket maga is megkeresse, illetve nem adja tovább az adatokat harmadik fél számára. Az Episerver E-Mail-Marketing-Cloud Episerver Campaign biztonsági koncepciója ISO 27001 szerint tanúsított. Bővebb információkat a https://www.episerver.de/produkte/plattform/episerver-campaign/sicherheit/ címen talál.

14. Az érintettek jogai

Önnek joga van:

 • a GDPR 15. cikkének megfelelően tájékoztatást kérni az általunk feldolgozott személyes adatokról. Különösképpen joga van tájékoztatást kérni a feldolgozás céljáról, a személyi adatok kategóriájáról, azon címzettek kategóriájáról, akikkel az Ön adataik közölték vagy közölni fogják, a tárolás tervezett időtartamáról, a helyesbítésre, törlésre, az adatkezelés korlátozására vagy a tiltakozásra vonatkozó jog fennállásáról, a panasztétel jogának fennállásáról, az adatok eredetéről, amennyiben azokat nem Öntől gyűjtötték, valamint az automatizált döntéshozatal meglétéről a profilozást is beleértve, továbbá szükség esetén érdemben az automatizált döntéshozatal részleteiről;
 • a GDPR 16. cikkének megfelelően haladéktalanul joga van kérni a nálunk tárolt hibás vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését;
 • a GDPR 17. cikkének megfelelően joga van kérni az általunk tárolt személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatfeldolgozás a szólásszabadsághoz és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlásához, valamely jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekű vagy jogi igények előterjesztéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges;
 • a GDPR 18. cikkének megfelelően joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását, amennyiben Ön vitatja az adatok helyességét, ha az adatfeldolgozás jogellenes, Ön azonban megtagadja az adatainak törlését és nekünk többé nincs szükségünk azokra, viszont Önnek szüksége van rájuk jogi igényeinek érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, vagy ha Ön a GDPR 21. cikkének megfelelően kifogást nyújtott be a feldolgozás ellen;
 • a GDPR 20. cikkének megfelelően az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatait rendszerezett, általános és géppel olvasható formátumban megkapni vagy azok más felelős személy részére történő továbbítását kérni;
 • a GDPR 7. cikk 3. bekezdésének megfelelően a számunkra adott hozzájárulását bármikor visszavonni. Ennek az a következménye, hogy az ezen hozzájáruláson alapuló adatfeldolgozást a jövőben nem folytathatjuk és
 • a GDPR 77. cikkének megfelelően nem tehetünk panaszt a felügyeleti hatóságnál. Ezzel kapcsolatban Ön a szokásos tartózkodási helye, munkahelye, vagy cégünk székhelye szerinti illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat.

15. Tiltakozási jog

Ha személyes adatainak feldolgozása jogos érdek alapján történik a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének 1. mondatának f jelű pontja szerint, akkor Önnek a GDPR 21. cikke értelmében joga van tiltakozást benyújtani személyes adatainak feldolgozása ellen, feltéve, hogy erre az Ön speciális helyzetéből adódó okok állnak fenn vagy a kifogás a közvetlen reklámtevékenység ellen irányul. Utóbbi esetben Önnek általános tiltakozási joga van, amelyre speciális helyzet megadása nélkül reagálunk.

Ha élni kíván elállási vagy tiltakozási jogával, akkor elegendő egy e-mail a következő címre: widerspruch@keller-kalmbach.de

16. Adatbiztonság

A weboldal meglátogatása során az elterjedt SSL (Secure Socket Layer) eljárást használjuk az Ön böngészője által támogatott legmagasabb titkosítási fokkal. Ez rendszerint 256 bites titkosítást jelent. Ha az Ön böngészője nem támogatja a 256 bites titkosítást, akkor helyette a 128 bites v3 technológiát használjuk. A böngésző alsó állapotsorában látható kulcs- vagy lakatszimbólum megjelenéséből látható, hogy weboldalunk egy adott lapjának továbbítása titkosított formában történik-e.

Megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, hogy megvédjük adatait a véletlen vagy szándékos manipulációk, a részleges vagy teljes elvesztés, megsemmisülés vagy harmadik fél általi illetéktelen hozzáférés ellen. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan fejlesztjük.

17. A jelen adatvédelmi nyilatkozat aktualitása és módosítása

Ez az adatvédelmi nyilatkozat aktuálisan érvényes és a 2020. május 11-i állapotot tükrözi.

Weboldalunk és az általa tartalmazott ajánlatok, illetve a törvényi és hatósági változása miatt szükségessé válhat ezen adatvédelmi nyilatkozat módosítása.