text.skipToContent text.skipToNavigation

Környezetgazdálkodás

Természeti környezetünk megbecsülése és a következő generációk életfeltételei különösen fontosak a Keller & Kalmbach számára.

Szervezet

Ugyan a Keller & Kalmbach tisztán kereskedelmi vállalkozásként igen csekély környezetvédelmi relevanciával bír, a környezetvédelem mégis igen fontos számunkra.

Egy, az üzletvezetésnek közvetlenül alárendelt környezetvédelmi megbízottal és a környezetvédelmi rendszernek a DIN EN ISO 9001:2015 és VDA 6.2 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszerbe integrálásával folyamatosan dolgozunk az összes környezetvédelmi törvény betartásán. 

Ezenkívül a Keller & Kalmbach 2007 óta sikeresen részt vesz a Német Kereskedelmi és Iparkamara és München város Ökoprofit nevű környezetvédelmi kezdeményezésében. Ezen időpont óta részletes környezetvédelmi mérleget is vezetünk. Minden fogyasztási adatot figyelemmel kísérünk az energia és kibocsátások, a hulladékok és a víz vonatkozásában. Az ebből levezetett fogyasztáscsökkentési intézkedések hasznosságát a Kereskedelmi és Iparkamara, illetve München város alkalmazottai rendszeres auditálás formájában vizsgálják.

A 2011-es és 2012-es években a Keller & Kalmbach eredményesen vett részt München város „Vállalati mobilitásmenedzsment” programjában. A mobilitásmenedzsment a közlekedési igények befolyásolására tett kezdeményezés, melynek célja a személyforgalom hatékonyabbá, környezetbarátabbá, társadalmilag elviselhetőbbé, tehát fenntarthatóbbá tétele. Az információ, a kommunikáció, a motiváció, a koordináció és a szolgáltatások arra ösztönzik az alkalmazottakat, hogy változtassanak mobilitási viselkedésükön és a mobilitáshoz való hozzáállásukon.

A környezetvédelem a vállalat minden területére kiterjed és azzal minden alkalmazottnak foglalkoznia kell. Ez azáltal valósul meg, hogy környezetvédelmi koncepcióinkat beépítjük működési folyamataink struktúrájába, alkalmazottainkat pedig ösztönözzük a környezettudatos magatartásra.

Területek

A Keller & Kalmbach tevékenysége a környezetvédelem következő területeit érinti:

Csomagolási hulladék, selejt anyagok és egyéb, irodai eredetű hulladékok ártalmatlanítása

  • Újrafelhasználható csomagolások használata szállításhoz (KLT)
  • Újrafelhasználható szállító- és tárolóeszközök használata
  • A hulladék szétválogatása osztályozó tárolók felállításával az újrahasznosítható anyagok gyűjtéséhez


Szennyvíz

  • Szennyvíz kizárólag a szaniterterületen fordul elő, mivel feldolgozás vagy gyártás nem történik

Fűtés és gépjárművek általi károsanyag-kibocsátás

  • Korszerű fűtésrendszer minden telephelyen
  • Az alacsony károsanyag-kibocsátású gépjárművek legújabb generációját képviselő járművek használata


Energiafelhasználás

  • Energiatakarékos üzemmóddal rendelkező informatikai készülékek használata

Környezetpolitika

Felelős vállalatként kiemelten elkötelezettnek érezzük magunkat a környezetvédelem iránt. Az EMAS környezetgazdálkodási rendszerrel és a környezet védelmére, illetve az erőforrások kímélésére való állandó törekvésünkkel hozzájárulunk a környezettel való jobb bánásmódhoz – az összes munkatársunk bevonásával is.

Az emberek és a környezet iránti felelőssége alapján a Keller & Kalmbach GmbH a következő környezetpolitikai elveket követi:

1. Elkötelezettek vagyunk a környezetvédelem iránt.
2. Az erőforrások felhasználását a minimumra kell csökkenteni.
3. Vállalatunknál optimalizálni kívánjuk az energiafelhasználást, illetve célunk törekedni a megújuló energiák nagyobb arányú használatára.
4. Minden munkatárs a feladatkörének megfelelően tájékozott, képzett és motivált a környezetvédelem tekintetében. Számukra ezen elvek, illetve minden előírt kötelezettség betartása kötelező. Munkatársainkat bevonjuk a konkrét környezetvédelmi intézkedésekbe. A munkakörnyezet kialakítása ökológiai előírásoknak megfelelően történik.
5. Beszállítóinkat és ügyfeleinket tájékoztatjuk környezetvédelmi törekvéseinkről.
6. Felelősséget vállalunk a következő generációk jövőjéért.
7. Környezetgazdálkodási rendszerünk folyamatos javítása érdekében környezetvédelmi céljainkat, ill. programjainkat rendszeres auditokkal ellenőrizzük.
8. Elkötelezettek vagyunk környezetvédelmi teljesítményünk folyamatos jobbítása, a környezetterhelések elkerülése, valamint környezetgazdálkodási rendszerünk folyamatos javítása iránt.
9. Célunk a gazdaság és az ökológia összehangolása.

A Keller & Kalmbach GmbH üzletvezetése ezennel kijelenti, hogy ez a politika kötelező érvényű és biztosítja, hogy ezek az irányelvek a nyilvánosság számára hozzáférhetők legyenek.